Våra mc-turer, så kör vi på vägen …

För allas trivsel och säkerhet så försöker vi i görligaste mån köra enligt följande …

Road Captain och Road Sergeant

Vi kommer, vid alla våra körningar, att ha vad som normalt kallas en Road Captain som leder kortegen och en Road Sergeant som kör sist. Normalt, för Skåneturer, så kör jag först och Klara kör sist. Vi ansvarar för körningen, att kortegen fungerar samt för allas vår säkerhet, säger vi ifrån om något måste alla(!) göra som vi säger, annars väljer man att köra med någon annan … 😉

Klara och jag har kommunikation med varandra genom hela körningen jag vet därför hela tiden hur körningen fungerar, även längst bak …

Vägvisare längs rutten

Vid Skåneturers körningar används vad som kallas den danska modellen eller danmarksmodellen vilket innebär att vi sätter vägvisare där vi svänger av från huvudvägen och inte kör rakt fram i en korsning eller rondell. Vägvisare kan placeras ut även vid färd rakt fram i en korsning om Road Captain finner det nödvändigt. På så sätt behöver ingen(!) fundera över de som kör bakom, de kommer att hitta vägvalen genom att följa vägvisarna.

Vägvisare blir den som ligger omedelbart efter Road Captain. Precis innan en korsning där vägvisare skall placeras lyfter Road Captain högerhanden tydligt och pekar där vägvisaren skall stanna, oftast precis efter sväng så att det blir jättetydligt för de som kommer bakom. Där stannar vägvisaren till att Road Sergeant kommer fram till korsningen, vägvisaren kör INTE därifrån innan Road Sergeant kommer.

Då Road Sergeant kommer fram till en korsning där en vägvisare placerats kör denna ut omedelbart framför Road Sergeant och fortsätter som näst sist i kortegen, Road Sergeant kör alltid sist!

Att bli satt som vägvisare är dessutom ganska trevligt, man får ju se alla andras motorcyklar köra förbi … 🙂

Körning på väg

Vi gör vårt bästa för att hålla så tät formation som är möjligt men vi tänker alltid på vår egen och andras säkerhet först.

Vi har ett par enkla regler, vid färd på väg UTAN mittlinje kör vi alla på ”ett led” på den högra delen av körbanan. Har vägen mittlinje så kör vi i sicksack-formation med den som leder kortegen längst fram till vänster, andra mc:n ligger sedan till höger, tredje till vänster o.s.v.

Skulle vi hamna fel byter vi INTE plats under körning, vi måste alltid ge varandra säkert svängrum i sidled och börjar en byta plats blir det oftast stor oordning med stoor risk för att något tråkigt skall hända.

Att köra om i kortegen är abslolut förbjudet!!!

”Lekstuga” under körningen kommer inte att accepteras, vi håller våra platser och ser till att hålla koll framåt så att vi inte kör på framförvarande mc.

T.v: Körning på smal väg UTAN mittlinje. T.h: Körning på bredare väg MED mittlinje.

Jag tycker att dessa enkla regler kan räcka, men det är inte desto mindre viktigt att alla ställer upp på dom och även följer dom så att vi alla kan ha en trevlig och säker körning tillsammans.

Tycker man att det som skrivs ovan är onödigt, fel eller kanske rent av meningslöst så kör man med någon annan!

Ha det gott så ses vi 🙂

Anders o Klara
Skåneturer